ZŠ Dunajská Lužná

Client : Modernize ltd.
SCALE: 3500 KM 2

ZŠ Dunajská Lužná

Rekonštrukcia areálu základnej školy pozostáva z viacerých zásahov. Prvým je rozšírenie časti jedálne, z dôvodu zvýšenia kapacity prevádzky. Druhým zásahom je nadstavba existujúcich blokov tried o jedno podlažie, ktoré kopíruje pôvodný pôdorys. Treťou intervenciou je prekrytie existujúceho exteriérového multifunkčného ihriska, ľahkou konštrukciou. Tá umožňuje využívať ihrisko celoročne a poskytuje aj samostatné zázemie, ako šatne, hygienu a sklad.

Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018