Rodinný dom sa nachádza v novovzniknutej štruktúre malej obce. Výrazovým prvkom objektu je prekrytie vstupu odlíšené dreveným obkladom, ktoré slúži ako kryté parkovisko, závetrie...

Klasická hmota s tvarom sedlovej strechy sa snaží implikovať do vysokohorského prostredia, v ktorom sa pozemok nachádza. Jednoduché vybratia z hmoty vytvárajú prekrytie vstupu...

Rodinný dom kopíruje proporciu pozemku, čím vytvára hmotu v tvare zrezaného kvádru. Objekt je osadený na osi sever-juh, pričom ťažiskovo je priestor orientovaný na východ,...

Rekonštrukcia takmer 100 ročného rodinného domu s gánkom. V prvom kroku bol objekt očistený na pôvodnú hmotu od dostavieb, ako napríklad gánok, ktorý bol dodatočne pristavovaný ...

Súbor štyroch rodinných domov sa nachádza na pozemkoch, ktoré sa vyskytujú v hornej časti svahovitej ulice. Objekty sa s týmto umiestnením, tienením a ich orientáciou na svetové strany...

Súbor štyroch rodinných domov sa nachádza na pozemkoch, ktoré sa vyskytujú v hornej časti svahovitej ulice. Objekty sa s týmto umiestnením, tienením a ich orientáciou na svetové...

Objekt sa nachádza v horskom prostredí v chatovej oblasti. Hodnoty, ktoré predurčujú oblasť s rekreačným využitím, spočívajú nie len v kráse okolitej prírody, ale aj v samotnom ...

Rodinný dom sa nachádza v novej urbanistickej štruktúre predmestskej obce. Objekt pozostáva z dvoch hlavných hmôt, ktoré sú koncipované s ohľadom na parcelu v novonavrhnutej...

Hmota rodinného domu, pôsobiaca ako skladačka, reflektuje svetlé výšky jednotlivých priestorov, ktoré sú potrebné na ich užívanie. Časť objektu s drevenými hranolmi, tvorí vstupný priestor...

Objekt je umiestnený v svahovitej časti pozemku, ktorý obklopuje zeleň. Objekt tvoria dve časti. Pôvodná hmota rekreačného objektu je zakomponovaná do prístavby. Upravená je...

Klasická hmota s tvarom sedlovej strechy sa snaží implikovať do vysokohorského prostredia, v ktorom sa pozemok nachádza. Jednoduché vybratia z hmoty vytvárajú prekrytie vstupu...

Rekonštrukcia rekreačného objektu obklopeného lesom. V pôvodnom objekte boli ponechané iba vertikálne konštrukcie, ktoré doplnila nová hmota, materiálovo odlíšená na južnej fasáde....

Rodinný dom vo vidieckom prostredí kombinuje mestský i dedinský charakter. Časť orientovaná do ulice má sedlovú strechu a prispôsobuje sa okolitému charakteru. Hmota v zadnej časti ...

Pragmatický objekt rodinného domu je komponovaný z dvoch hmôt. Lineárna kompaktná hmota so sedlovou strechou, kde jednoduché vybratie vytvára prestrešenie vstupných...

Hala pre športovú jazdu na koni sa nachádza v areáli venovanom výučbe a starostlivosti o kone a zvieratá. Stavba ponúka možnosť ako tréningu, tak aj priestor pre vytvorenie...

Objekt sa nachádza v novovznikajúcej štruktúre. Pozostáva z dvojice hmôt so sedlovou strechou, ktoré sú umiestnené súbežne vedľa seba s odsadením, čím vytvárajú na ...

Rodinný dom vo vidieckom prostredí pozostáva z kompaktnej lineárnej hmoty s dvojitou sedlovou strechou. V jednoduchej skladbe objektu sa nachádzajú vybratia, ktoré vytvárajú priestor ...