Rekreačný areál Wake Lake

Wake Lake je architektonickým návrhom, ktorý podporuje a dopĺňa už existujúci stav wakeboardového lanového areálu pri jazere. Cieľom návrhu bolo vytvoriť jednotný areál, ktorý plynulo prechádza z jednej funkčnej zóny do druhej. Pôvodné dopravné kontajnery, v ktorých sa nachádza mimo iného zázemie pre wakeboardistov, boli z veľkej časti zachované. Hlavným elementom, ktorý koncepčne spája celý areál je novonavrhovaný drevený modul tvaru kocky s hranou 3,25 m. Spájaním a skladaním týchto vizuálne priznaných modulových kociek je vytvorený nosný systém stavby. Dispozične je areál členený pozdĺž longitudinálnej osi západ-východ na viacero častí. V západnej časti pozemku je navrhnutá dvojpodlažná reštaurácia s čiastočne krytou terasou. Na východe sa nachádzajú priestory tvorené kontajnermi - wakeboardový shop s kanceláriou, kaviarňou a terasou na hornom podlaží, či šatne a zázemie wakeboardistov s bistrom a krytou terasou o podlažie vyššie. Odtiaľto si návštevníci areálu môžu užívať príjemný výhľad na jazero. Obe spomínané funkčné zóny, na západe a východe pozemku, sú prepojené multifunkčnou drevenou promenádou, tienenou ortogonálnym dreveným roštom. Promenáda variuje podľa potreby svojou šírkou. V strede promenády, medzi západnou a východnou časťou areálu, je situovaný hlavný areálový vstup vyúsťujúci priamo z parkoviska. Návštevník sa pri vstupe ocitá na kaskádovitej terase, poskytujúcej priestor na posedenie s výhľadom na jazero. Tento priestor vie zároveň slúžiť ako hľadisko pre letné kino či koncerty. Návrh je kombináciou strohého industriálneho charakteru s prívetivým pôsobením drevostavby.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk