ZŠ Dunajská Lužná

Rekonštrukcia areálu základnej školy pozostáva z viacerých zásahov. Prvým je rozšírenie časti jedálne, z dôvodu zvýšenia kapacity prevádzky. Druhým zásahom je nadstavba existujúcich blokov tried o jedno podlažie, ktoré kopíruje pôvodný pôdorys, no svojou materialitou ukazuje prevedený architektonický vstup. Treťou intervenciou je prekrytie existujúceho exteriérového multifunkčného ihriska, ľahkou konštrukciou. Tá umožňuje využívať ihrisko celoročne a naviac poskytuje aj samostatné zázemie ako šatne, hygienu a sklad.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk