Švajčiarsko

Rodinný dom vo Švajčiarsku sa citlivo prispôsobuje okolitej prírode. Ide o jednoduchú tradičnú hmotu vidieckeho typu so sedlovou strechou. Vybratie časti hmoty v čelnej fasáde vytvára krytý vstup, ktorý komunikuje s vybratím objemu na opačnej strane domu, definujúcim čiastočne krytú terasu. Súčasťou terasy je nízkokmenný ker, od ktorého sa priestor rozvoľňuje do záhrady s vyššími stromami. Fasáda plynulo prechádza v drevenom obklade do strechy a spolu určujú celistvý obal prerušovaný okennými otvormi. Rôzne veľkosti okien vytvárajú svojim usporiadaním na fasáde kompozičnú hru a dom oživujú.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk