Stupava

Kedysi starý sklad, nachádzajúci sa v širšom centre Stupavy, má po prechode konverziou slúžiť účelom penziónu. Zachované zostávajú obvodové múry, medzi ktoré je vstavaná novonavrhovaná dispozícia izieb a spoločenských priestorov. Pôvodná je aj konštrukcia dreveného krovu. V tektonike fasády je viditeľná vtedajšia hmota s jemnými vertikálnymi drážkami a horizontálnou drážkou tvoriacou náznak rezu od novej hmoty. Nová hmota je inšpirovaná pôvodnou, no na detaile fasády je odlíšiteľná. Pozdĺžne fasády disponujú pravidelnosťou otvorov medzi vyčnievajúcimi pilastrami a prepájajúcim horizontálnym oknom. Priečne fasády nadobúdajú v usporiadaní okien kompozičnú hravosť.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk