Strelnica

Objekt strelnice je nenápadne skrytý v teréne. Svojím prirodzeným splynutím s okolím nenarúša prostredie. Do vyrovnanosti však vstupuje prvok „pokušenia“, ktorým je vstup. Vstupný priestor z betónových stien sa otvára a pozýva svojich návštevníkov dnu. Vnútorný priestor pozostáva zo samotnej strelnice so streleckými dráhami, ktoré je možné prepojiť a vytvoriť jeden otvorený priestor; vedľa vstupu je malá kaviareň, slúžiaca na pozorovanie streľby; priestory sú doplnené o obslužné priestory, hygienické zázemie a sklad. Materiálové vyhotovenie povrchov interiéru je koncipované v kombinácii surového betónu s prírodnými prvkami dreva. Akcentom a vnesením zjemňujúceho prvku je strom vedľa vstupu, komunikujúci aj s interiérom kaviarne a vstupnej haly cez veľkoplošné presklenie.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk