Podunajské Biskupice

Navrhovaný objekt je rekonštrukciou a zároveň dostavbou staršieho vidieckeho domu v Podunajských Biskupiciach. K staršiemu domu jednoduchého pôdorysu sa nová hmota prirodzene prisúva z dvoch nadväzujúcich strán. Jednopodlažná dostavba s plochou strechou necháva vyznievať pôvodnú sedlovú strechu. Svojím tmavým tónom fasády ju akoby podčiarkuje, no zároveň s ňou rovnocenne spolupracuje. Dostavba si od ulice drží šírku objemu vedľajšej, pôvodnej stavby a svojou uzavretosťou si zachováva intimitu. Smerom do záhrady sa intimita transformuje do úplnej otvorenosti a dom komunikuje s krajinou cez veľké francúzske okná. Tejto otvorenosti pomáha taktiež zatlačenie časti hmoty dostavby, ktorým je vytvorené L-kovité podlubie. Zo strany záhrady do podlubia domu vstupuje strom prerastajúci cez otvor v streche. Priestory vertikálne sceľuje a tmavý obklad oživuje. Vnútorné priestory domu pozostávajú z dvoch bytových jednotiek.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk