Nitra

Rodinný dom je navrhnutý v meste Nitra. Svojím objemom sa ponára do svahovitého terénu pozemku. Hmota domu predstavuje spojenie kocky s menším, priečne uloženým kvádrom. Dynamiku do vzájomného prepojenia dvoch telies prináša vykonzolovanie vrchného kvádra. Dom vďaka takémuto usporiadaniu klesá spolu so svahom smerom do záhrady. Stavba je drevodomom, potiahnutým čistou, bielou omietkou s dreveným obkladom v miestach stropu vysunutej časti a v mieste bočnej steny terasy. Vysunutá konzola vytvára priestor krytého vchodu, ktorý pavlačovite pokračuje do terasy na prvom nadzemnom podlaží. Prepojenie medzi terasou a záhradou je vytvorené jednoramennými schodmi vyčnievajúcimi pred hmotu domu. Prvé podlažie predstavuje dennú zónu s veľkým presklením vytvárajúcim prístup na terasu a kontakt s exteriérom. Druhé podlažie je pokojnou nočnou zónou.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk