Prístavba dentálneho centra Andel Elite Dental Center

Prístavba dentálneho centra Andel Elite Dental Center je situovaná v meste Hlohovec. Pozemok je z južnej i severnej strany obklopený trávnatými plochami a taktiež verejným parkom s priamym kontaktom s povodím rieky Váh . Z východnej strany sa nachádza hlavný vstup ako aj vjazd na parkovisko. Prístavba má obdĺžnikový ustupujúci pôdorysný tvar s dvoma nadstavanými podlažiami. Hmotovo kontrastuje s pôvodným centrom valcovitého tvaru. Rozšírenie centra je prestrešené plochou vegetačnou strechou. Na 2. NP sa nachádzajú hlavné priestory ambulancií plynulo prepojené na čakáreň a následne pôvodnú časť stavby. Ďalším prislúchajúcim priestorom je laboratórium so samostatným vstupom z existujúceho schodiska. Na  3. NP sa nachádza prednášková miestnosťou, zároveň plniacou funkciu dennej miestnosti pre zamestnancov. Z konštrukčného hľadiska sú využité ekologické CLT panely – tie sú aplikované v stenových a stropných konštrukciách. Všetky CLT panely sú v pohľadovej kvalite odprezentované v rámci interiéru. Medzi jednotlivými miestnosťami, je predsadená rámová konštrukcia deliacich priečok vyplnená akustickou izoláciou. Použité sú tu dreveno-hliníkové okná zasklené izolačným bezpečnostným trojsklom. Celý objekt je nadštandardne zaizolovaný. Povrch fasády tvorí obklad zo sibírskeho smrekovca, ktorý je využitý rovnako i na rebrovanie fasády. Doplňujúce materiály fasády objekt vizuálne rozčleňujú na jednotlivé stavebné celky. V interiéri prístavby rovnako dominujú drevené povrchy ale  kombinované s vinylovou podlahou a prevažne bielym nábytkom. Vytvárajú tak prívetivé a neformálne prostredie pre návštevníkov dentálneho centra. Prístavba v sebe spája nekonvenčné riešenie interiéru zaobalené konštrukčnými materiálmi z obnoviteľných zdrojov, prevažne na báze dreva. Aplikované technológie ako chladenie podzemnou vodou, rekuperácia vzduchu a pod. len umocňujú ekologické princípy dominujúce v tejto realizácii.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk