Dunajská Lužná

Rodinný dom v Dunajskej Lužnej napriek svojmu pozdĺžnemu charakteru pôsobí malebne. Pozostáva z dvoch nadväzujúcich hmôt – jednopodlažná garáž a dvojpodlažný dom. Hmota druhého podlažia je oproti prvému vysunutá, čím napomáha k eliminácii prehrievania. Vzniknuté prestrešenie zároveň vytvára L-kovité podlubie s terasou. Zjednocujúcim prvkom fasády sú vertikálne, drevené lamely. Ich čiastočným prerušením v miestach podlubia sa do interiéru dostáva viac svetla a odhalenie bielej omietky fasády vytvára prepojenie s fasádou garáže. Vertikálne lamely prinášajú terase privátnosť a čiastočné oddelenie od susedného pozemku.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk