Devín

Rodinný dom v bratislavskej časti Devín má malebný charakter. Svahovitý terén umožnil umiestniť dom tak, že svojou pozíciou získava široké výhľady do okolitého prostredia. Od archetypálnej dvojpodlažnej hmoty domu je vysunutá postranná hmota, ktorá je súčasťou vnútornej prevádzky. Postranná hmota je jednopodlažná a v úrovni druhého nadzemného podlažia vytvára otvorenú terasu. Z prvého podlažia je prístup na dvojstupňovú exteriérovú terasu prechádzajúcu do záhrady. Pod terasami je odstupňovaná ďalšia plocha slúžiaca ako stojisko pre auto či bicykle. Fasáda domu nesie naturálny charakter vytvorený vertikálnym dreveným obkladom. Postranná hmota v sivej omietke priznáva svoju odlišnosť, no na dom sa prirodzene napája dreveným obkladom vo vnútornej časti vyňatia hmoty.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk