Čierna Voda

Radové domy sú situované v Čiernej vode. Ide o princíp dvojdomov osadených v radovej zástavbe. Sú čiastočne dvojpodlažné, pričom hmota druhého podlažia ustupuje aj od ulice, aj od záhrady. Pôsobia tým ľahko a malebne. Do ulice je orientované minimum otvorov, naopak do priestoru záhrady sa dom otvára – na prízemí veľkým presklením s nadväzujúcou terasou a na poschodí dlhým horizontálnym oknom. Terasa ma privátny charakter dosiahnutý bočnými stenami od susedných pozemkov a je doplnená o ochranné slnolamy. Krytý exteriér sa ďalej rozvíja do trávnatej záhrady. Materialita vonkajších fasád pozostáva z bielej omietky spodného podlažia, od ktorého je druhé, ustúpené podlažie odlíšené dreveným obkladom súzvučiacim s podlahou terasy.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk