Čičmany

Kedysi hospodárska budova stodoly s bytom pre správcu v Čičmanoch, dostala možnosť na nový život vo funkcii rekreačného domu pre viacčlennú rodinu. Ide o rekonštrukciu objektu so zachovaním pôvodných kamenných stien a dreveného stropu v staticky vyhovujúcom stave. Existujúce konštrukcie boli súčasne doplnené o nové konštrukcie, ktoré sú dostavbou. Objektu je ponechaný charakter stodoly v prvkoch ako sú posuvné zbíjané vráta od ulice, odhalený drevený krov v interiéri. Novotvarom vstupujúcim do jednoduchej hmoty je pásový vikier. Jeho členenie je inšpirované prvkami miestnych čičmianskych ornamentov, a do interiéru prináša prirodzené svetlo so svetelnými hrami hranolov. Svetlo zo záhradnej strany objektu prechádza cez strešné svetlíky a francúzske okná, prepájajúce vnútorný priestor s vonkajšou terasou.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk