Čavoj

Chata v Čavoji poskytuje rekreačné ubytovanie pre celú rodinu. Je rekonštrukciou staršej chalupy s cieľom zachovať pôvodný vidiecky charakter i keď s vylepšním úžitkových vlastností. Pôvodný tvar chaty je doplnený o prístavbu a rozšírenie podkrovia dominantným  vikierom. Tak je dosiahnutá podchodná výška i ľúbezný pohľad na okolitú prírodu. Podlažiami je chata jasne rozdelená na dennú a nočnú časť. Dennú časť na prvom nadzemnom podlaží, nočnú časť v podkroví. Prístavba k pôvodnému objektu je riešená drevenou konštrukciou s priznanými nosnými a zavetrovacími prvkami. Z hlavnej juhozápadnej fasády je obývacia miestnosť celoplošne presklená. Prestrešenie terasy vzhľadom na optimálne presvetlenie je dosiahnuté striedaním priehľadných a nepriehľadných častí. Pre vizuálne odlíšenie novej konštrukcie od pôvodnej je využitý drevený obklad fasády a plechová krytina strechy. Okná a okenice sú v plnej miere zachované a odprezentované.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk