Bratislava

Park je návrhom pre územie v Bratislave. Propozícia je založená na vyvýšených záhonoch vynikajúcich vďaka prirodzenej lúčnej výsadbe a nízkokmennej zeleni. Záhony vytvárajú popri chodníkoch zelené a kvetnaté zálivy s príjemnými zákutiami. Prostredie pre návštevníkov ponúka pobytové priestory medzi zeleňou. Materialita návrhu je založená primárne na prirodzene zašlej, no poveternostne odolnej oceli corten v kombinácii s drevom.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk