Bratislava

Navrhovaný dvojgeneračný dom je situovaný v Bratislave. Pozostáva z dvoch hmôt, kolmo spojených v rohu. Pôdorys domu sa tým prispôsobuje ploche pozemku. Objekt je dvojpodlažný a vo svojom celku uvoľnený vybratiami hmôt v častiach terás a pozdĺžneho vstupu. Vnútorný roh domu lemuje chodník, smerujúci z pozdĺžneho vstupu k zadnej terase, ústiaci v záhrade cez visuté schody. Uličná fasáda komunikuje s cestou cez otvorenú terasu, a rampou k vchodu vzýva obyvateľov. Záhradná terasa v zadnej časti pozemku nesie privátnejší charakter. Zastrešenie prepája šikmú a plochú strechu, ktorá zaujíma miesto aj pre technické vybavenie domu. Budova je vo svojej štruktúre drevená, konštruovaná z CLT panelov a po energetickej stránke pasívna, takmer nulová. Biela omietka v kombinácii so sivými terasovými povrchmi vytvára príjemný súzvuk a v krajinnom ráze na seba prijateľne, nerušivo upozorňuje.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk