Borinka

Rodinný dom v Borinke je spojením tradičného a súčasného ponímania tvaru domu. Svojou šikmou strechou reflektuje na susediacu zástavbu a kvádrami vo výške jedného podlažia rozširuje svoj objem v nenápadnej miere. Hlavný vstup je krytý, pričom príslušné prestrešenie chráni aj priestor terasy. A síce terasa a záhrada sú prístupné aj od hlavného vstupu a nie je potrebné prechádzať cez priestory interiéru. Svojou hmotovou skladbou si dom vytvára svoj súkromný „vnútroblok“ slúžiaci terase a exteriérovým aktivitám v záhrade. Prízemie je venované obytnej časti a priestoru pre rodičov. Naopak vyvýšenej hmote s podkrovím panujú deti. Krytie hlavného vstupu prepája hmotu obytných priestorov s hmotou obslužných priestorov s garážou. Prepojenie posilňuje kompaktnosť objektu.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk