Biskupice

Rodinný dom pre jedno- až dvojčlennú rodinu sa nachádza v Biskupiciach. Jeho výraznou črtou je pergolová terasa obaľujúca jeho juhovýchodnú a juhozápadnú stranu. Vzbudzuje dojem domu v altánku. Je doplnením kompaktnej prízemnej hmoty s obdĺžnikovým pôdorysom. Keďže je dom situovaný na veľmi malom pozemku pri obslužnej komunikácii, pergola má zároveň hlukovo- a vizuálno-izolačnú funkciu medzi obytnými priestormi a okolím. Zeleň je primárne úžitkového, hospodárskeho charakteru. Napriek vyvýšeniu terasy oproti okolitému terénu je prístupná bezbariérovo. Jej zastrešenie je buď priehľadné - polykarbonát, polopriehľadné – drevené lamely, alebo úplne otvorené – bez prekrytia. Odtiaľto sú prístupné všetky obytné miestnosti domu, ktorý je dispozične jasne členený. Z konštrukčného a materiálového hľadiska sa jedná o drevodom z CLT panelov so zelenou strechou. Fasáda je omietnutá nabielo príjemne kontrastujúc s drevenou pergolovou terasou.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk