Polyfunkčný dom

Tento polyfunkčný dom v sebe zahŕňa administratívne priestory s apartmánom pre zamestnancov. Jeho špecifiká boli výrazne ovplyvnené predispozíciami pozemku – jeho tvarom i existujúcou vzratlou zeleňou, ktorá bola zachovaná. Objekt je koncipovaný do nepravidelného tvaru „U“. Hlavný vstup do budovy je chránený presahom hmoty. Mimo iného sa v tomto polyfunkčnom dome nachádzajú spomínané priestory na bývanie pre zamestnancov, dvojpodlažný showroom, open space či uzavreté kancelárie, archív, sklad a hygienické zázemie. V exponovanom nároží sa rozprestiera dvojpodlažný showroom a smerom do pokojného vnútrobloku je orientovaný apartmán. Fasáda je riešená kombináciou štruktúrovaného plechu a dreveného obkladu zo sibírskeho smrekovca.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk