Eko osada

Eko osada sa nachádza v krásnej prírodnej scenérii, preto maximalizovanie kontaktu s ňou bol smerodajný parameter pri architektonickom i urbanistickom návrhu. Územie je členené na spoločnú časť, kde je umiestnených 5 apartmánových domov, a na časť s individuálnymi pozemkami pre 12 rekreačných domov. Veľkosť individuálnych pozemkov je okolo 1 100 m² - i keď nájdu sa medzi nimi väčšie i menšie pozemky. Osada je navrhnutá ekologicky, keďže všetky apartmánové i rekreačné domy sú drevostavby s prvkami zelene – či už formou zelených striech alebo popínavých rastlín. Okrem toho takmer 70% územia zostáva naďalej k dispozícii prírode. Na území osady Bystrá sa nachádza rozmanitá vybavenosť – reštaurácia, ihrisko pre deti ako aj workoutové ihrisko. Rekreačný dom s kapacitou až pre šesť ľudí, je kompaktného obdĺžnikového tvaru s atypicky koncipovanou strechou – hrebeň strechy nie je paralelný s obvodovou stenou, ale diagonálne spája protiľahlé rohy. Jedná sa o ekologickú drevostavbu so zelenou strechou a obkladom fasády lamelami zo sibírskeho smrekovca. Apartmánový dom je obdĺžnikového pôdorysného tvaru s tromi nadzemnými podlažiami, vrátane ustúpeného podlažia, a podzemnou garážou. Celkovo sa v objekte nachádza šesť 3-izbových a štyri 2-izbové byty. Jedná sa o ekologickú drevostavbu. CLT panely sú využité na nosnú konštrukciu stavby a fasáda je obložená obkladom zo sibírskeho smrekovca s nepravidelne usporiadanými lamelami, taktiež z tohto typu dreva. Zeleň bola dôležitým prvkom pri návrhu – lamely sú na istých miestach obrastené popínavými rastlinami a na ustúpenom podlaží sa nachádza intenzívna výsadba zelene.
Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018
- Web stránku vytvorilo štúdio Solfyo.sk