Klasická hmota s tvarom sedlovej strechy sa snaží implikovať do vysokohorského prostredia, v ktorom sa pozemok nachádza. Jednoduché vybratia z hmoty vytvárajú prekrytie vstupu...

Rodinný dom sa nachádza v novovzniknutej štruktúre malej obce. Výrazovým prvkom objektu je prekrytie vstupu odlíšené dreveným obkladom, ktoré slúži ako kryté parkovisko, závetrie...

Klasická hmota s tvarom sedlovej strechy sa snaží implikovať do vysokohorského prostredia, v ktorom sa pozemok nachádza. Jednoduché vybratia z hmoty vytvárajú prekrytie vstupu...

Objekt sa nachádza v novovznikajúcej štruktúre. Pozostáva z dvojice hmôt so sedlovou strechou, ktoré sú umiestnené súbežne vedľa seba s odsadením, čím vytvárajú na ...