Rodinný dom kopíruje proporciu pozemku, čím vytvára hmotu v tvare zrezaného kvádru. Objekt je osadený na osi sever-juh, pričom ťažiskovo je priestor orientovaný na východ, čo podporuje aj vybratie z hmoty, ktoré tvorí terasu. Do severnej dvojpodlažnej časti domu je prístup cez vertikálnu komunikáciu vysunutý mimo pôdorysu, čím sa zväčšuje úžitková plocha domu a zároveň západná fasáda dostáva prirodzený akcent. Druhé nadzemné podlažie skrýva exteriérovú terasu, ktorej obvodové steny kopírujú sklon hmoty.