Rekonštrukcia takmer 100 ročného rodinného domu s gánkom. V prvom kroku bol objekt očistený na pôvodnú hmotu od dostavieb, ako napríklad gánok, ktorý bol dodatočne pristavovaný v polovici storočia a malej izby na vstupnej strane. Ďalším krokom bola dostavba novotvaru, ktorý zväčšuje úžitkovú plochu domu a vizuálne oddeľuje pôvodnú hmotu so sedlovou strechou a novú hmotu s plochou strešnou rovinou. Rodinný dom je delený na 3 prevádzkové časti. Prvá časť, ktorú tvorí dvojizbový byt so samostatným vchodom, je určená na prenájom. Stredná časť, slúži ako letná kuchyňa. Zadný trakt smerom do hĺbky pozemku, je určený ako bývanie pre investora. Tvorí ho 3-izbový byt. Posledné dva trakty je možné v budúcnosti spojiť, nakoľko už v návrhu sa počíta s prepojením týchto priestorov. Ako hlavný výrazový prvok sa dá považovať funkčne vykonzolované prestrešenie, v ktorom je vynechaný priestor na integrovanie existujúceho stromu.