Rodinný dom sa nachádza v novovzniknutej štruktúre malej obce. Výrazovým prvkom objektu je prekrytie vstupu odlíšené dreveným obkladom, ktoré slúži ako kryté parkovisko, závetrie a skrýva v sebe záhradný dom. Solitérne drevené rebrá korešpondujú s nižšou hmotou, pokračujú smerom do časti záhrady a vytvárajú prekrytie terasy. Pozemok je v miernom svahu, čo sa prejavilo aj v hmote rodinného domu. Vnútorná výška objektu sa zväčšuje v závislosti na sklone terénu, čo sa prejavuje v miestnostiach v západnej časti. Dispozične je rodinný dom delený na nočnú zónu do záhrady a dennú zónu so vstupom a obslužnými priestormi smerom ku verejnej komunikácii.