Rekonštrukcia objektu v chatovej oblasti. Zanechaním časti pôvodných konštrukcií dvojpodlažnej chatky, následným doplneným takmer rovnakého dielu hmoty sa zväčšila podlažná plocha objektu dvojnásobne. Objekt dostal kompaktný tvar a diagonálny hrebeň sedlovej strechy spolu s dreveným obkladov fasády vytvárajú vizuál, ktorý je priamo koncipovaný do existujúceho prostredia. Na spodnom podlaží rozšírením obývacej izby do novej časti objektu sa stáva  spolu s kuchyňou jeden vzdušnejší priestor. Zbytok podlažia tvorí hygienické a technické zázemie. Severná časť objektu v tomto podlaží je v styku s terénom, čím prispieva k lepším tepelno - technickým podmienkam. Druhé nadzemné podlažie tvorí súkromný nočný priestor investora.