Súbor štyroch rodinných domov sa nachádza na pozemkoch, ktoré sa vyskytujú v hornej časti svahovitej ulice. Objekty sa s týmto umiestnením, tienením a ich orientáciou na svetové strany vyrovnávajú ustupovaním hmoty a variovaním do 2 typových druhov. Všetky objekty sú dvojpodlažné s delením na dennú zónu v 1.NP a nočnú zónu na 2.NP, pričom variant A ponúka garáž integrovanú do hmoty rodinného domu, kým variant B, priestor garáže prekonvertoval na spálňu s hygienickým zázemím.