Pragmatický objekt rodinného domu je komponovaný z dvoch hmôt. Lineárna kompaktná hmota so sedlovou strechou, kde jednoduché vybratie vytvára prestrešenie vstupných priestorov a hmota kvádrovitého charakteru, ktorá slúži ako obývacia izba. Jej vysunutie do priestoru umožňuje kontakt s pozemkom z miestnosti dennej zóny, v ktorej rodina trávi podstatnú časť dňa.