Rekonštrukcia rekreačného objektu obklopeného lesom. V pôvodnom objekte boli ponechané iba vertikálne konštrukcie, ktoré doplnila nová hmota, materiálovo odlíšená na južnej fasáde. V pôvodnej časti sa nachádza vstupný priestor a kuchyňa zo zázemím. V nových priestoroch objektu sa nachádza obývacia izba s galériou a v 2.NP je umiestnená nočná zóna. Hmoty reflektujú typológiu objektu a ich požadované prevádzkové výšky. Vysunutím hmoty v časti 2.NP sa vytvára prekrytie do pivničných priestorov a zároveň sa naskytuje jedinečný výhľad.