Klasická hmota s tvarom sedlovej strechy sa snaží implikovať do vysokohorského prostredia, v ktorom sa pozemok nachádza. Jednoduché vybratia z hmoty vytvárajú prekrytie vstupu a krytú terasu. V spodnom podlaží sa nachádza denná zóna so zázemím, na hornom podlaží sa nachádza nočná zóna. Objekt rodinného domu je komponovaný na os sever-juh, pričom na severnej fasáde sú okenné otvory minimalizované. Južná fasáda ponúka výhľad na pozemok a potrebné presvetlenie priestorov. Obklad fasády je tvorený drevený hranolmi po celej ploche.