Objekt je umiestnený v svahovitej časti pozemku, ktorý obklopuje zeleň. Objekt tvoria dve časti. Pôvodná hmota rekreačného objektu je zakomponovaná do prístavby. Upravená je dispozične a z exteriérovej časti je uvažovaný porast fasády, ktorý by mal docieliť zakomponovanie vo svahovitom teréne a nerušený pohľad. Druhá vykonzolovaná časť hmoty predstavuje novú časť objektu. Zastrešená vyosenou sedlovou strechou. Veľké presklenie umožňuje kvalitné výhľady na prírodu a blízke Rakúsko.