Hmota rodinného domu, pôsobiaca ako skladačka, reflektuje svetlé výšky jednotlivých priestorov, ktoré sú potrebné na ich užívanie. Časť objektu s drevenými hranolmi, tvorí vstupný priestor a hlavnú spálňu. Druhá jednopodlažná časť predstavuje dennú zónu rodinného domu. Dvojpodlažná časť tvorí na 1.NP zázemie a vertikálnu komunikáciu a na 2.NP nočnú zónu zo zázemím. Na vedľajšom pozemku sa nachádza ďalší objekt kompaktného tvaru s podobným tvaroslovím, ktorý je určený pre matku investora.