Hala pre športovú jazdu na koni sa nachádza v areáli venovanom výučbe a starostlivosti o kone a zvieratá. Stavba ponúka možnosť ako tréningu, tak aj priestor pre vytvorenie podujatí s diváckou návštevou. Svojím jednoduchým tvarom a orientáciou vhodne dopĺňa existujúcu štruktúru Centra. Výrazový prvok v hmote, ktorý je aj farebne odlíšený, slúži ako jednoduché prekrytie hlavného vstupu pri podujatiach, ako aj prirodzený prvok navádzania ku vstupným priestorom, či rozptylová plocha. V interiéri hala obsahuje, okrem hlavnej plochy na jazdenie a tribúny, aj zázemie pre športovcov, či divákov.