Rodinný dom sa nachádza v novej urbanistickej štruktúre predmestskej obce. Objekt pozostáva z dvoch hlavných hmôt, ktoré sú koncipované s ohľadom na parcelu v novonavrhnutej urbanistickej štruktúre. Dvojpodlažná hmota so sedlovou strechou tvorí prirodzenú bariéru z anonymnej ulice a rozdeľuje pozemok na predný a zadný priestor. Druhá, jednopodlažná časť hmoty, je orientovaná kolmo na prvú a dotvára súkromný priestor zadnej časti pozemku, do ktorej sú zároveň orientované výhľady z obytných miestností, čim sa stáva ústredným priestorom na usporiadanie rodinných akcií, či detským ihriskom s dohľadom.