Dúbravka

Client : Modernize ltd.
SCALE: 3500 KM 2

Dúbravka

Rekonštrukcia malého rekreačného objektu na obývateľnú chatu vo svahovitom teréne. Pôvodný objekt, ktoré je takmer celý vsadený do terénu, charakterizuje betónová stena. K nemu bola pridaná nová hmota, ktorá predlžuje úžitkovú plochu a v následnom kroku bola stavba nadstavaná o ťažiskový prvok – hmotu so sedlovou strechou. Jej dominantnou časťou je panoramatické presklenie priečnej fasády. Objekt tak aj po rekonštrukcií ostáva vo výraze chatovej oblasti a zároveň poskytuje plnohodnotnejšie využitie užívateľom.

Všetky práva vyhradené pre KubisArchitekti.sk © 2018